Joga

JOGA

 

Joga zrodziła się, jako system filozoficzny w Indiach około pięć tysięcy lat temu.

Znaczenie wyrazu „JOGA “może być tłumaczone, jako „związek” czy „połączenie”. Powszechnie interpretujemy jogę, jako zjednoczenia ciała, umysłu i duszy.

 

Klasyczna definicja jogi, którą czytamy w „Yoga Sutras” autorstwa Patanjaliego (potocznie uważanego za ojca jogi) brzmi: “yoga is the cessation of the fluctuations of the mind” – joga to ustanie wahań umysłu lub prościej mówiąc– joga to wyciszenie umysłu i odkrycie sedna prawdziwej natury.

 

Według Patanjalego nauka jogi składa się z ośmiu części:

 

1.YAMA – powszechne zasady moralne
2.NIYAMA – indywidualnej zasady moralne
3.ASANA – pozycje jogi
4.PRANAYAMA – kontrola oddechu
5.PRATYAHARA – kontrola nad zmysłami
6.DHARANA – koncentracja
7.DHYANA – medytacja
8.SAMADHI – „oświecenie” – stan nadświadomości

 

Tradycyjnie rozróżniamy kilka odmian jogi:

 

  • Bhakti – praktyki spirytualne dążące do bezwarunkowej miłości do Boga i innych ludzi

 

  • Jnana – joga skupiona na pogłębianiu mądrości i wiedzy oraz na stawianiu pytań dotyczących natury i życia

 

  • Karma – joga oparta na radości służenia innym, spełniania bezinteresownych czynów

 

  • Raja (królewska) – joga koncentrująca się na pracy z umysłem. Obejmuje medytację, kontemplację, samo-dyscyplinę i przestrzeganie kodów etycznych

 

  • Hatha – holistyczna ścieżka jogi nastawiona na zbalansowanie umysłu i ciała przez ćwiczenia fizyczne (asany), techniki oddychania (pranayama), relaksacji i medytacji.

 

Hatha Joga jest najbardziej rozpowszechnioną i praktykowaną odmianą jogi na świecie, a w jej ramach style: British Wheel of Yoga, Sivananda Integral, Astanga Vinyasa, Iyengar etc.

 

Niezależnie od rodzaju jogi, która praktykujemy na macie, prawdziwy test dzieje się poza nią. Czy możemy zintegrować to, czego nauczyliśmy się i odkryliśmy w trakcie praktyki z naszym dniem codziennym? Stworzenie harmonijnej relacji ze światem zewnętrznym jest prawdziwym wyzwaniem, ale może zaowocować bogatszym i bardziej satysfakcjonującym życiem.